OPŁATY DODATKOWE

W transporcie morskim, towarowym obowiązują tzw. opłaty paliwowe, które ze względu na wahania rynkowe cen paliw są zmienną wartością, doliczaną do cen podstawowych za transport pojazdu z ładunkiem lub bez. Dopłata paliwowa określana jest przez przewoźnika i posiada własny kod BAF, LSO lub HFO w zależności od kraju, w którym jest naliczana.

Od 01.01.2015 dla całego ruchu statków na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym, został wprowadzony dodatek ekologiczny tzw. „opłata siarkowa” z kodami MGO lub LSS.

Informacje o aktualnych dopłatach paliwowych i siarkowych znajdziecie Państwo pod tym linkiem: AKTUALNE OPŁATY PORTOWE I SIARKOWE.

Od 1 stycznia 2015 maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w paliwach żeglugowych na Morzu Północnym i Bałtyku, która obecnie wynosiła 1,0% nie będzie mogła przekraczać 0,1%. Ma to związek z nowymi regulacjami dotyczącymi dopuszczalnych norm emisji związków siarki w paliwie. Nowe regulacje będą miały znaczny wpływ na ceny biletów, o czym przekonają się klienci. W ruchu promowym została wprowadzona również dodatkowa opłata siarkowa.

Nowe stawki zostały zastosowane indywidualnie dla każdej trasy i oparte na współczynniku uwzględniającym m.in. stopień wykorzystania linii ładunkowej w przeliczeniu na liczbę ton zużytego paliwa, a także inne czynniki, takie jak: długość trasy, prędkość, pojemność czy typ statku. Według wyliczeń, koszty paliwa stanowią aż 1/3 wszystkich kosztów operacyjnych ponoszonych przez armatorów. Wielu armatorów już wcześniej rozpoczęło kosztowną modernizację floty, wyposażając swoje statki w tzw. płuczki spalin, czy inwestując w nowe promy, które napędzane są paliwem LNG, czyli gazem ziemnym w postaci ciekłej.

Kalkulując bilet na naszej stronie www.cargo.promy.pl lub www.promy.pl wszystkie opłaty paliwowe, portowe i niskosiarkowe są już wliczone w cenę końcową oferty. Zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą na rynku polskim do wszystkich biletów cargo doliczany jest obowiązkowa stawka VAT w wysokości 23%.

Informacja z dnia 30.12.2014